Het slikken van extra vitamine D tegen het coronavirus is iets wat veel mensen overwegen. Maar draagt aanvullende suppletie van vitamine D daadwerkelijk bij aan het tegengaan van het coronavirus? Een goede en bovendien belangrijke vraag.

In dit artikel beschrijven wij wat de wetenschap over vitamine D tegen het coronavirus (COVID-19) zegt. Daarbij belichten wij zowel de voors als tegens. Tot slot lees je in dit artikel meer over de stappen die nog doorlopen moeten worden op het gebied van COVID-19 en vitamine D.

De inhoud van dit artikel is gebaseerd op wetenschappelijke publicaties en is geschreven in samenwerking met medische specialisten / voedingsdeskundigen.

Dit zeggen voorstanders over vitamine D tegen het coronavirus

Supplementen met vitamine D tegen het coronavirusVeel wetenschappers zijn het erover eens dat vitamine D het immuunsysteem in positieve zin kan beïnvloeden. Dit heeft voornamelijk te maken met het tegengaan van een vitamine D tekort. Een tekort aan vitamine D kan immers resulteren in een immuunsysteem dat slecht functioneert.

Wanneer je last van een tekort aan deze vitamine hebt, is de kans groot dat je vatbaarder voor bacteriën en virussen bent. Dit houdt in theorie in dat mensen met een vitamine D tekort eerder besmet met het coronavirus zouden kunnen raken.

Dit wordt in de praktijk bevestigd door wetenschappelijk onderzoek naar de werking van extra vitamine D tegen het coronavirus. Een onderzoek onder 489 patiënten met een verlaagde vitamine D spiegel heeft uitgewezen dat zij een grotere kans op een besmetting met het coronavirus hadden. Dit in tegenstelling tot diegenen die een gezonde en normale vitamine D spiegel hadden. Zij waren volgens het onderzoek minder vatbaar voor COVID-19.

Globaal gezien maakt dit onderzoek het volgende duidelijk:

  1. Mensen met een vitamine D tekort hebben 1,77 keer meer kans op besmetting met het coronavirus dan mensen zonder een tekort aan deze vitamine
  2. Behandeling met vitamine D blijkt virale luchtweginfecties te verminderen
  3. Meer wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen het risico op COVID-19 en vitamine D is nodig om deze resultaten te kunnen staven

De relatie tussen vitamine D en COVID-19: niet voor iedereen even duidelijk

Sommige wetenschappers zetten vraagtekens bij de relatie tussen vitamine D en het coronavirus. Andere wetenschappelijke studies naar de werking van vitamine D laten namelijk minder positieve resultaten zien.

Zo heeft een twee jaar durende klinische studie aangetoond dat ernstig zieke mensen (niet wegens het coronavirus) die extra vitamine D toegediend kregen, geen verbetering qua gezondheidssituatie bemerkten dan patiënten die een placebo kregen. Volgens sommige wetenschappers duidt dit erop dat vitamine D geen tot weinig effect op COVID-19 heeft.

Tevens zijn er wetenschappers die de gulden middenweg kiezen. Ze spreken zich niet expliciet voor of tegen de behandeling dan wel de preventie van het coronavirus met vitamine D tabletten uit. De meesten onder hen zijn echter wel in de veronderstelling dat een vitamine D tekort zo snel mogelijk verholpen dient te worden.

Op die manier wordt het lichaam weerbaarder tegen indringers van buitenaf gemaakt. Denk daarbij aan virussen (waaronder mogelijk COVID-19) en bacteriën.

Meer onderzoek naar dit onderwerp is nodig

Meer onderzoek naar vitamine D en COVID-19Er kan geconcludeerd worden dat er nog veel onduidelijkheid omtrent extra vitamine D tegen het coronavirus heerst. Meer wetenschappelijk onderzoek zal dus noodzakelijk zijn om definitief uitsluitsel te kunnen geven over de vraag of vitamine D het COVID-19 virus onderdrukt of tegengaat.

Verwacht wordt dat er in de komende tijd meer wetenschappelijke rapporten gepubliceerd zullen worden over dit onderwerp. Daarnaast moeten toekomstige studies de voorgaande, reeds uitgevoerde onderzoeken staven. Dit zal volgens veel specialisten nog enkele maanden (al dan niet langer) duren.

Overweeg je om gebruik te maken van supplementen met deze vitamine of vitamine C tegen het coronavirus? Overleg dit dan altijd eerst met een medisch specialist of een voedingsdeskundige.

Tot slot kun je vitamine D rijke voedingsmiddelen aan jouw dieet toevoegen. Denk daarbij aan vette vis, noten en zaden, paddenstoelen, eieren en zuivel. Supplementen dienen immers nooit als middel om een gezond en gevarieerd dieet te vervangen.