Prinsjesdag overleg over de invloed van corona op de zorgpremie

prinsjesdag 2021 wat verandert er voor de zorg

Tot op heden is het huidige kabinet nog demissionair. Dit houdt in dat zij ontslag hebben aangevraagd, maar deze nog niet verleend hebben gekregen. Hierdoor heeft het kabinet besloten om geen grote veranderingen te maken aan het zorgsysteem in 2022. Het is namelijk nog te onzeker wat er allemaal gaat veranderen buiten de zorg om.

Wat wel een spannend onderwerp was, was de coronapandemie. Velen dachten dat hier grote kosten aan verbonden zouden worden. Volgens Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie, is dit niet het geval. Naar aanleiding van het Centraal Planbureau (CPB) zouden de zorgkosten in de komende vier jaar met wel 9 miljard euro stijgen. Desondanks geeft de miljoenennota aan dat de pandemie vrijwel niet van invloed is geweest op het stijgen van de zorgpremie.

Uiteindelijk verwacht het kabinet dat er een gemiddelde stijging van €2,75 euro per premie zal komen. Dit gaat momenteel nog om een schatting, maar Groot verwacht dat het niet veel hoger zal zijn. Omdat er nog zoveel concurrentie is bij zorgverzekeringen, zullen ze liever hun premie’s zo laag mogelijk houden om meer klanten te behouden. Vanaf de vierde dinsdag van september zullen de zorgverzekeringen geleidelijk hun nieuwe premie’s bekend maken.

Geen grote beslissingen tijdens Prinsjesdag

Uiteindelijk zullen de zorgverzekeringen hun definitieve beslissingen op 12 november 2021 moeten doorgeven. Dan hebben de burgers genoeg tijd om eventueel over te stappen naar een andere zorgverzekering. Voor mensen met een lager inkomen wordt de zorgpremie gecompenseerd met een zorgtoeslag. Deze stijgt met maximaal 3 euro per maand.

Omdat het kabinet nu demissionair is, willen zij geen grote beslissingen maken. Alles wat vergoed werd in 2021, zal ook vergoed blijven in 2022. Ook het eigen risico blijft hetzelfde, namelijk minimaal €385 euro per jaar. Er komen wel nieuwe vergoedingen bij in 2022. Zo hebben mensen met langdurige corona recht op meer behandelingen tot augustus 2022. Deze behandelingen bestaan uit:

  • 50 uur fysiotherapie
  • 10 uur extra ergotherapie
  • 7 uur extra dieetadvisering
  • Logopedie behandelingen zonder limieten

Voor de rest van de mensen met een basisverzekering komt er een vergoeding van een autotransplantaat bij en worden overnachtingskosten na een CAR-T-celtherapie ook vergoed.

Wim Groot geeft aan dat het zorgsysteem dit jaar een klein gespreksonderwerp is geweest binnen het kabinet. Dat heeft te maken met de grotere problemen om ons heen zoals de woningnood, het klimaat en de stikstofconcentratie. Toch blijven zorgkosten steeds meer stijgen, en dat heeft waarschijnlijk te maken met de verhoogde vraag naar zorg en de vergrijzing van het volk.

De zoektocht naar een beter zorgsysteem

meer toevoegingen aan het basispakket

Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, Dirk Jan, vraagt aan het kabinet om in 2022 meer aandacht te besteden aan het betaalbaar en toegankelijk maken van de zorg. In het huidige systeem worden sociaaleconomische verschillen alleen maar groter, en dat vindt hij onacceptabel. Iedereen heeft het recht op zorg, dus daar moet een goede oplossing voor komen.

Ook strijden bepaalde partijen voor betere zorg, zoals de SP en BIJ1. Zij willen terug naar een nationaal zorgfonds waar iedereen baat bij heeft. Andere partijen zoals het CDA en D66 willen het huidige systeem behouden, maar het eigen risico verlagen of limiteren per behandeling om behandelingen zo betaalbaarder te maken. Hoe dit gaat uitpakken in 2022 is nog onduidelijk.

Zorgverzekeringen vergelijken na Prinsjesdag

Na de uitspraken die op Prinsjesdag zijn gedaan, heeft iedereen de mogelijkheid om de verschillende zorgverzekeringen te vergelijken en om eventueel over te stappen op een nieuwe verzekering. Ook is het voor veel mensen een moment om te kijken naar de huidige zorg die ze krijgen en of ze deze verwachten nodig te hebben in het komende jaar.

Het is belangrijk voor mensen om vanaf 12 november te kijken naar de wijzigingen in hun eigen zorgpakket en of zij hier nog baat bij hebben. Je kan tot het einde van het jaar kiezen om je pakket aan te passen of om zelfs over te stappen op een andere zorgverzekeraar. Zo weet je zeker waar je recht op hebt in 2022.

Bronnen: Nu.nl en Zorgwijzer.nl