Het Europese geneesmiddelenbureau EMA heeft vandaag het coronavaccin van Pfizer goedgekeurd. Dit houdt in dat mensen boven de 16 jaar het vaccin in Nederland toegediend mogen krijgen. Tevens betekent de goedkeuring van Pfizers coronavaccin dat andere Europese landen van start mogen gaan met het gebruik ervan.

De Europese Commissie moet echter nog definitief groen licht geven voor de toediening van het vaccin. Naar alle waarschijnlijkheid zullen zij vanavond beslissen of zij het vaccin van Pfizer goedkeuren. De bevindingen van EMA zullen zwaar meewegen in hun beslissing.

Start vaccinatie in Nederland

Het is dus nog even afwachten wat de beslissing van de Europese Commissie wordt. Aangezien verwacht wordt dat zij het advies van EMA zal overnemen, zal er naar alle waarschijnlijkheid begin januari 2021 met de vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland van start gegaan worden.

Ton de Boer, die als voorzitter van het CBG aan de Europese beoordeling van het vaccin deelgenomen heeft, zei: ,,Dit is de manier om het coronavirus terug te dringen. Als Nederland hebben we ook een positief advies afgegeven. Het vaccin is werkzaam, veilig en van hoge kwaliteit.”

De goedkeuring van het coronavaccin zorgt er in ieder geval voor dat Nederland snel aan de beurt is voor wat betreft het inenten tegen het coronavirus. Vooralsnog zullen eerst de kwetsbaren in onze samenleving het vaccin toegediend krijgen. Daaronder vallen ouderen, kwetsbare mensen en zorgmedewerkers.

Coronavaccin Pfizer
Het coronavaccin van Pfizer is door het EMA goedgekeurd (Afbeelding ter illustratie)

Bijwerkingen coronavaccin Pfizer

Toch zetten veel Nederlanders hun vraagtekens bij het Pfizer-vaccin. Vooral wanneer het aankomt op de mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Volgens De Boer zijn die mild van aard: ,,Bijwerkingen kennen we al van andere vaccins. Ze zijn kort en redelijk mild. Pijn en zwelling op de prikplek, verhoging, hoofdpijn, spierpijn. Het zijn de reacties die je kunt verwachten.”

Leonoor Wijnans, eveneens verbonden aan het CBG, vult aan: ,,Daar wordt veel over gesproken. Maar ik wil benadrukken dat die hoge snelheid het gevolg is van de grote inzet van heel veel mensen. Er zijn géén belangrijke stappen overgeslagen in het veiligheidsproces.”

In het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten is men al van start gegaan met het toedienen van het coronavaccin van Pfizer. Daar hebben zich tot op heden geen ernstige bijwerkingen voorgedaan. Wel is gebleken dat het vaccin kan resulteren in allergische reacties.

Bronnen: Ad.nl en EMA Europa