Anticonceptie

Omdat nog niet alle mensen klaar zijn voor het hebben van kinderen, is anticonceptie een goede oplossing om ongewenste zwangerschappen tegen te gaan. Momenteel zit anticonceptie vanaf 21 jaar niet in het basispakket van de zorgverzekeringen. D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, PvdD en BIJ1 willen dat anticonceptie 100% vergoed wordt, ongeacht je leeftijd.

IVF

Wanneer het niet mogelijk is om op een natuurlijke manier kinderen te baren, moeten mensen de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van IVF. Ook LHBTI+ stellen hebben het recht om hun IVF-behandeling 100% vergoed te krijgen, vinden D66, VVD en BIJ1. D66 wil ook IVF voor draagmoederschap volledig vergoeden en de FVD wil geen beperking meer op het aantal IVF-pogingen bij vrouwen tot 45 jaar.

Abortus

PvdA, GroenLinks, D66 en BIJ1 willen dat abortus makkelijker gemaakt wordt. De abortuspil moet daarom ook beschikbaar worden gesteld bij de huisarts en abortus wordt uit het strafrecht gehaald. Ook willen deze partijen dat de 5 dagen bedenktijd wordt afgeschaft. Mensen die abortus plegen hebben hier vaak al goed over nagedacht. BIJ1 wil abortus ook volledig vergoeden, het is namelijk een zware onderneming waarbij je niet ook nog kosten aan je hoofd moet hebben.
De SGP wil abortus juist afschaffen, maar willen daarentegen meer onderzoek doen naar prenatale en neonatale screening. ChristenUnie wil abortussen wel toestaan, maar de hoeveelheid terugdringen door middel van betere begeleiding.

Zwangerschapsdiscriminatie en ouderschap

ouderschap en zwangerschap

Wanneer je contract niet wordt verlengd omdat je zwanger bent, is dit zwangerschapsdiscriminatie. GroenLinks, D66, BIJ1 en PvdA zijn hier sterk op tegen en willen dit streng aanpakken. De Partij voor de Dieren wil zich ook meer inzetten voor het geven van borstvoeding en vindt dat lactatiekundige zorg onderdeel moet worden van het basispakket van de zorgverzekering.

PvdA, PvdD en BIJ1 willen dat beide ouders kraam- en bevallingsverlof mogen nemen. Dit wordt dan 100% vergoed door de werkgever. GroenLinks wil 10 weken geboorteverlof voor beide partners, waarbij de eerste 3 weken volledig vergoed worden. De overige 7 weken worden daarna deels vergoed. De ChristenUnie en het CDA houden de huidige verlofregels in stand, maar willen wel dat ouders verlof mogen opnemen wanneer hun kinderen 12 en 18 worden.

Kinderopvang

Hoewel dit al een tijd een gespreksonderwerp is in Den Haag, komen nu ook veel partijen met het idee om kinderopvang gratis te maken voor ouders. D66 en de PvdD vinden dat kinderopvang vier dagen per week gratis moet worden. BIJ1 en 50Plus willen kinderopvang helemaal gratis maken. GroenLinks wil daarbij ook de BSo vergoeden, maar de PvdA vindt juist dat ouders een kleine bijdrage aan de BSO leveren wanneer zij daartoe in staat zijn.

DENK is ook voor gratis kinderopvang, maar alleen voor lagere en middeninkomens. De SP, VVD en Christenunie vinden daarentegen dat kinderopvang niet gratis mag zijn, maar wel goedkoper. Zij willen juist dat de peuterspeelzaal gratis moet zijn voor kinderen vanaf 2,5 jaar. CDA vindt een gratis crèche geen goed idee, maar wil wel het toeslagensysteem afschaffen. De overheid moet de opvang rechtstreeks betalen en ouders leveren daarbij een inkomensafhankelijke bijdrage.

Ten slotte wil de SGP dat het beginnen van een eigen opvang makkelijk moet zijn, zodat ouders niet afhankelijk zijn van de bestaande kinderopvang. CDA, PvdA, BIJ1, D66 en PvdD willen thuiswerken makkelijker maken wanneer de baan dit toelaat. Zo kunnen ouders meer tijd met hun kinderen doorbrengen.

Toeslagen

Het toeslagensysteem zoals deze nu is, is niet goed genoeg. Daar zijn vrijwel alle partijen het over eens. De partijen die gratis kinderopvang willen, halen daarom ook de kinderopvangtoeslag weg, omdat deze niet meer nodig is. Ook de partijen die de opvang direct willen betalen, willen het liefst van de toeslag af, omdat ouders dan op basis van hun inkomsten een kleine bijdrage leveren.

GroenLinks wil dat het kindgebonden budget en de kinderbijslag samengevoegd wordt tot één inkomensafhankelijke bijdrage voor elk kind. Het CDA wil juist dat ouders bij de geboorte van hun kind al 3x kinderbijslag krijgen. De PvdD wil de kinderbijslag afhankelijk maken van de inkomsten van de ouders, maar de FvD wil juist liever dat de kinderbijslag een grote aftrekpost wordt in de inkomstenbelasting.

De SGP wil grotere families steunen door hen €1000 euro te schenken bij de geboorte van het vierde kind. Daarnaast willen zij ook het kindgebonden budget en de kinderbijslag verhogen om grotere families en ouderschap te stimuleren. Ouders die geen kinderopvang nodig hebben, kunnen dat bedrag gebruiken om hun kinderen later naar de peuterspeelzaal en basisschool te sturen.

School

school en educatie

D66, PvdA, DENK en GroenLinks willen het kinderdagverblijf, de voorschool, peuterspeelzaal en basisschool samenvoegen tot één brede school zodat kinderen langer op school kunnen blijven om te leren en spelen. GroenLinks wil de BSO daar ook in meenemen. De PvdA wil hier ook de onderbouw van het voortgezet onderwijs in meenemen.

BIJ1 wil dat het voortgezet onderwijs bredere brugklassen krijgt, zodat er genoeg mogelijkheden zijn om de verschillende leermethoden te ondersteunen. Ook willen zij op andere momenten het niveau van de leerling toetsen, zodat zij een beter schooladvies krijgen. Dit schooladvies moet onafhankelijk zijn van de leefsituatie van het kind.

Alle partijen willen kleinere klassen, zodat leerlingen meer persoonlijke aandacht krijgen. Zo kunnen zij zich beter ontwikkelen.

Bron: nu.nl en de verschillende partijprogramma’s